man-794514_1920

DiSC-arviointimenetelmä on tyypiltään kyselymenetelmä, josta on poistettu haastattelijan subjektiivisen tulkinnan mahdollisesti aiheuttamat virheet. John Wiley & Sons, Inc. on johtava käyttäytymisarviointeihin perustuvien valmennusratkaisujen toimittaja maailmassa ja alkuperäinen DiSC-henkilöarviointimenetelmä luotiin jo yli 30 vuotta sitten. Saadut DiSC-arvioinnin tulokset perustuvat tuhansien testattujen henkilöiden tietokantaan. Testien validointi on kulttuuri- ja kielisidonnainen, ts. luotettavuuden parantamiseksi saatuja tuloksia verrataan aina kansalliseen viiteryhmään.

Everything DISC -arvion sisältö:  

  • Internetin kautta tehtävä toimintaa ja asenteita mittaava kysely,
    kestoltaan noin 15-25 minuuttia
  • Testitulosten analysointi ja vertailu viiteryhmään perustuen
  • Kirjallisen raportin tuottaminen ja henkilöarvion perustelut
  • Henkilöarvio ja toimintasuositukset arvioitavalle henkilölle DiSC-sertifioidun asiantuntijamme kanssa
  • Henkilöarvio ja toimintasuositukset henkilön esimiehelle asiantuntijamme kanssa
  • Arvioinnin tuloksena syntyvät dokumentit toimivat myös hyvänä pohjana kehityskeskusteluille ja henkilön johtamiselle, sekä ryhmädynamiikan kehittämiselle

Arviomenetelmän tuloksien vastaavuutta todellisen elämän kanssa on mitattu paljon John Wiley & Sons, Inc. toimesta. Menetelmän tulokset vastaavat yli 80-prosenttisesti arvioitavan toimintaa työelämässä ja ovat siten suuntaa-antavia. Huom! Kyseessä ei ole persoonallisuustesti, vaan enemmänkin vuorovaikutustapoja mittaava arvio. Lisätietoja DiSC -analyysistä antaa sertifioidut DiSC -valmentajamme.


tarvitsetteko henkilöarvioita tai esim. second opinion -haastettelua?


Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Aihealue
Viesti meille


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä