feet-1840015_1920

Pro-Sourcen tavoitteena on olla organisaation rakentaja. Haluamme tuoda ylivoimaista kilpailuetua asiakkaillemme löytämällä heille oikeaa osaamista organisaatioon, valmentamalla ja sparraamalla tiimejä muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä tukea yksilöitä uravalmennuksen avulla muutostilanteissa.

Muutosjohtaminen on aina asiakkaan tarpeista räätälöity ratkaisu. Teemoja joiden ympärille olemme rakentaneet valmennuksia ovat mm. johtoryhmän/tiimien kehittäminen, muutoskyvykkyyden varmistaminen, vuorovaikutustaidot sekä tiimin dynamiikka ja kompetenssikartoitukset.

Uravalmennus on vaikuttava prosessi niin yksilön muutostilanteissa kuin osana organisaation kehitystä. Pro-Source tarjoaa uravalmennusta sekä henkilökohtaisina valmennustapaamisina että verkkovalmennuksen kautta.

MUUTOKSEN JOHTAMISEN palvelumme jakautuvat seuraavasti:

Voittajatiimin rakentaminen

Valmennuksemme tavoitteena on rakentaa menestyvä johtoryhmä tai tiimi. Hyödynnämme valmennuksessa testattuja ja tutkittuja johtajuuden parhaita käytäntöjä. Selvitämme mitkä ovat luontaiset johtamistyylinne, mitkä ovat haasteenne ja mitä teidän tulee tehdä, jotta pääsette tavoitteisiinne, voittajatiiminä.

Saatte selkeän ja realistisen viitekehyksen liiketoimintanne kehittämiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Lisäksi tarjoamme konkreettisia vastauksia siihen, mihin osa-alueisiin johtamisessanne kannattaisi keskittyä.

Menetelmämme perustuu kuuden vuoden tutkimukseen johtamisen parhaista käytännöistä, The Work of Leaders: How Vision, Alignment, and Execution Will Change the Way You Lead (Wiley, 2013).

Yksilöistä huipputiimiksi

Keskitymme Everything DiSC Workplace® -profiililien avulla tiimiläisten tapoihin toimia vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi selvitämme mihin voimavarat keskistetään, sekä mitkä ovat vahvuuksia, motivaattoreita ja stressitekijöitä.

DiSCin avulla saadaan ihmiset  näkemään oman käyttäytymisensä vahvuudet ja kehittämisalueet ja syvenetään tiimiläisten käsitystä ihmisten moninaisuudesta.

Valmennus tehostaa edellä mainitulta pohjalta toiminnan tehokkuutta ja vähentää ihmisten erilaisesta käyttäytymisestä aiheutuvaa kitkaa sekä antaa uusia näkökulmia yhteistyön parantamiseksi.

Uravalmennukset

Uravalmennuksessa yksilö saa Pro-Sourcen uravalmennusosaamisen ja oman tekemisensä kautta työkaluja ja voimavaroja saavuttaa tavoitteensa.

Uravalmennuksessa edetään sprinteissä yksilön kulloistenkin voimavarojen ja tavoitteiden mukaan. Muutos näkyy jatkuvan kokeilemisen, reflektoinnin ja tavoitteen kirkastamisen ansiosta.  

Uravalmennus tekee näkyväksi organisaation osaamisen nykytilan, kompetenssitarpeet sekä yksilöiden kehittymistoiveet.

Valmennuksen elementeistä ja työkaluista voidaan rakentaa kokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Verkkovalmennustyökalu on käytettävissä sekä yksilövalmennuksissa että organisaatioille suunnatuissa valmennuksissa. 

Hallittu vaihtuvuus

Suurimpia riskejä on avainhenkilöiden liiallinen vaihtuminen, tai kehityksen pysähtyminen.  On turhaa rekrytoida huippukykyjä, jos emme onnistu pitämään heitä talossa ja antamaan heille mahdollisuutta kehittyä.  Vääränlainen vaihtuvuus on merkki epäonnistuneesta johtamisesta.

Puolet uusista seniortason rekrytoinneista epäonnistuvat 18 kk:n aikajaksossa ja puolet tuntityöntekijöistä lähtee 120 päivän aikana, tähän voimme vaikuttaa. Pro-Sourcen senioritason rekrytoinneissa 18 kk:n pysyvyys on Suomessa huippuluokkaa, lähes 80 %, tiedämme mistä puhumme.  Hallittu vaihtuvuus lisää tehokkuutta, säästää kustannuksia ja parantaa työantajamielikuvaa, pitkällä tähtäimellä vaikutukset ovat todella merkittäviä.

Työsuhteiden onnistunut päättäminen

Valmennuksen ensisijainen tavoite on auttaa valmennukseen osallistuvaa henkilöä löytämään osaamistaan ja kiinnostustaan vastaava työ mahdollisimman nopeasti.

Valttinamme on suorahakuosaamisen ja valmennustoiminnan yhdistämisestä syntyvä osaamisetu. Tunnemme työnantajien toiveet, työnhakijan haasteet ja suorahakukonsulttien toimintatavat. Lisäksi tunnemme piilotyöpaikat ja tiedämme miten niitä hakea.

Kysy lisää palveluistamme Pro-Placement ja Outplacement

Katso laajempi esittely uravalmennuspalveluistamme.
Artikkelimme: Mitä tarkoittaa, että henkilöstö on tärkein voimavara?

Miksi johtaja lähtee?

Fakta-lehdessä toimitusjohtajamme Markku Kaijala vastaa kysymykseen "Miksi johtaja lähtee?". Miten rakennetaan kulttuuria, jossa osaajat pysyvät ja viihtyvät? Halutessanne lisätietoa hallitun vaihtuvuuden palveluistamme, ole yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse (esim. info@prosource.fi) tai pyydä meiltä yhteydenotto sivun alareunan lomakkeella.

Lue Faktan artikkeli.


NORDIC EXECUTIVE SURVEY 2016 - LEADING CHANGE

Pro-Source Oy oli myös vuonna 2016 mukana toteuttamassa Nordic Executive Survey -tutkimusta. Tutkimuksen kantavana teemana tällä kertaa oli muutoksen johtaminen muutokseen joutumisen sijaan.

Lataa Nordic Executive Survey 2016 - Leading Change -raportti tästä.

Laajemman raportin saat halutessasi pyytämällä sähköpostitse osoitteesta info@prosource.fi

game-characters-1744100_1920
Käytämme palveluidemme tukena seuraavia testausmenetelmiä:

DiSC
cutE
Cubiks


voimmeko auttaa teitä luovimaan muutoksessa?
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä