candy-835442_1280

Tietojärjestelmien ostaminen on taitolaji

Tietojärjestelmien hankinta on projekti, jonka vaiheet menevät yleensä seuraavasti:


 • Tarpeiden tunnistus (tai aktiivisen myyjän herättämä ajatus tarpeesta)

 • Mietitään kuinka tarpeisiin vastataan

 • Määritellään alustavasti hankittava tuote

 • Varataan (liian) vähän rahaa budjettiin

 • Aloitetaan kaupankäynti

 • Myyjä lupaa - ostaja uskoo

 • Tehdään kaupat

 • Asennetaan tuote ja koulutetaan käyttäjät

 • Ihmetellään mitä ostettiin

 • Riidellään toimittajan kanssa kunnes huomataan mitä sopimuksessa sanotaan ja päädytään maksajaksi

 • Ostetaan puuttuvat ominaisuudet

 • Saadaan projekti läpi ja järjestelmä tuottavaan käyttöön

 • Siirrytään maksamaan ylläpidosta
 • Ei uskalleta laskea mitä juttu tuli kokonaisuudessaan maksamaan

 • Ollaan tyytymättömiä paljon aika- ja rahavaroja verottaneeseen ostoprojektiin  

Uskalla ostaa osto-osaamista!

Organisaatioilla ei aina ole hankintaprojekteihin tarvittavaa osaamista – tällöin projektiin kannattaa ottaa mukaan asiantuntija, Pro-Sourcen konsultti.


Teemme yhdessä toimivan suunnitelman ja viemme projektin maaliin tehokkaasti ja taidolla!  Ostoprojektin vaiheet ovat seuraavat:  

1. Suunnittelu tehdään yhdessä , ja pidämme huolta, että ymmärrät itsekin suunnitelman sisällön ja vaikutukset yrityksen toimintaan.

2. Suunnitelma tehdään mielellään muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

3. Pitkän tähtäimen suunnitelma pilkotaan välitavoitteiksi esimerkiksi kalenterin tai osakokonaisuuksien mukaan.

4. Mietimme yhdessä tietotekniikan hyödyntämistä tarvittaessa erikseen jokaisen yrityksesi liiketoimintaprosessin kannalta:

 • Miten voin tehdä tämän tietotekniikan avulla paremmin, edullisemmin, nopeammin, automatisoidummin?

 • Miten voin palvella asiakkaitani ja kumppaneitani paremmin tietotekniikkaa hyödyntämällä?

 • Miten voin erottautua kilpailijoistani tietotekniikan avulla?

  Miten muutokset vaikuttavat nykyiseen tapaani toimia?

5. Varmistetaan, että uusien ja vanhojen ohjelmistojen ja laitteiden yhteentoimivuus tulee huomioiduksi.

6. Kartoitetaan riskit ja kustannukset huolella.

7. Varmistetaan, että budjetti on oikean kokoinen tarvittaviin hankintoihin.

8. Suunnitellaan, miten käyttöönotto etenee ja mitä koulutusta henkilökunta mahdollisesti tarvitsee.

9. Varataan riittävästi aikaa uuden sovelluksen käyttöönottoon ja muutosprosessin läpivientiin.

10. Ollaan tyytyväisiä hallitusti ja ammattitaidolla läpivietyyn ostoprojektiin!

Tietojärjestelmien ostokonsulttinamme toimii YTS Eero Kankala, jolla on yli 25 vuoden kokemus tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisesta sekä toimittajan että asiakkaan puolella.


voimmeko auttaa teitä onnistuneessa ostamisessa?


Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Aihealue
Viesti meille


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä