Pro-Sourcen tarina

Resurssimme kasvuanne vauhdittamaan

Pro-Source perustettiin vuoden 2002 lopussa täyttämään suhdannemuutoksille herkkien alojen työvoimatarpeita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Yrityksen perustajien näkemys toimivasta henkilöstöresursoinnista haluttiin käytäntöön sekä omaksi että muiden yritysten hyödyksi.

Globaalitilanne sekä varsinkin mainonta- ja ICT-toimialojen suuret suhdannevaihtelut olivat tuolloin samankaltaiset kuin nyt uuden vuosikymmenen puolivälissä. Tarpeita rakennemuutoksille oli laajalti, edellytyksiä vähemmän.

Pro-Sourcen lähtökohtana oli tarjota näitä edellytyksiä yrityksille, jotka kaipasivat joustoa organisaatioihin ja etenkin niiden kiinteisiin kuluihin. Vuosituhannen alussa oli panostettu organisaatioiden kokoon ja kasvatettu kiinteitä kustannuksia. Kysynnän vähäisyys ajoi kuitenkin yrityksiä saneeraustilanteisiin. Oltiin tilanteessa, jossa uusia resursointimahdollisuuksia kaivattiin kipeästi.

Pro-Source toi avun!

Pro-Source keräsi lyhyessä ajassa laajan osaajaverkoston. Toiminta-ajatuksena oli mahdollistaa asiakkaille kattavan asiantuntijajoukon hyödyntäminen ilman kiinteitä kustannuksia. Asiakkaiden pitkälle erikoistuneet palvelut loivat tarpeen asiantuntijoiden joustavalle työllistämiselle.

Pro-Sourcen perustajien kokemukset kansainvälisten mainostoimistojen ja ICT-yritysten johtotehtävistä mm. Helsingissä, Lontoossa, San Franciscossa ja Münchenissä antoivat vahvan uskon siihen, että kymmeniä vuosia muualla Euroopassa toimineet sujuvat työllistämistavat voivat toimia myös Suomessa.

Pro-Source keskittyi aluksi henkilövuokraukseen. Vuosina 2004 ja 2005 markkinoiden elpyminen näkyi selkeästi, jonka seurauksena rekrytointi ja suorahaku tulivat vahvasti Pro-Sourcen palveluihin. Vuosina 2007 ja 2008 näkyi jo markkinoiden ylikuumenemista, ja työvoimapula alkoi olla kehitystä hidastava tekijä. Vuosikymmenen loppupuolella asiakkaamme ovat yhdistelleet itselleen sopivia kokonaisuuksia palvelutarjonnastamme, tarpeiden ja muuttuvien tilanteiden mukaan.

Rekrytointi, suorahaku, henkilövuokraus, Pro- ja outplacement, henkilöarviointi ja ict-konsultointi – nimeä tarve, Pro-Source tarjoaa näitä kaikkia ratkaisuja!

Tutustu tarkemmin palveluihimme:


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä